Truano
Poptat lekci

Lytický cyklus null

Tereza Maturová • 22.1.2024

Během lytického cyklu se odehrává následující proces:

  • Virion identifikuje hostitelskou buňku a přichytí se k jejímu povrchu.
  • Do buňky vstoupí buď celý virion nebo jen jeho nukleová kyselina.
  • Dochází k fúzi.
  • Mikroinjekce u bakteriofágů.
  • Fagocytóza.
  • Nukleová kyselina se dostane do jádra buňky a začne se replikovat.
  • Produkce virových proteinů (kapsomery, glykoproteiny) na ribozomech hostitelské buňky.
  • Virus prochází procesem dozrávání, což je sestavení virové částice.
  • Viriony jsou uvolňovány z buňky, přičemž mohou být obaleny membránou.
  • Buňka umírá, dojde k její lýzi.

Lektoři biologie

-