Truano
Poptat lekci

Čeština - literární druhy

Tereza Maturová • 24.11.2023

Literární druh je způsob, jak rozdělit literaturu do skupin podle toho, co mají společné. Tyto skupiny jsou lyrika, epika a drama, a každá ukazuje různé způsoby, jak lidé vyjadřují své myšlenky a pocity.


Lyrika

Lyrika se vyznačuje hlavně tím, že nemá žádný nebo nepodstatný děj. Je to druh poezie, který zobrazuje básníkovy pocity, myšlenky a úvahy. Nejčastěji je psána ve verších a nezachycuje časovou následnost událostí.
Lyrika má několik žánrů, jsou to:
píseň – básnická skladba určená ke zpěvu (Kytice-K.J.Erben)
óda – oslavná báseň (Óda na radost-F. Schiller)
hymnus – chvalozpěv, oslava božstev (Hymnus-J. Kollár)
sonet – báseň s pevným počtem veršů (Sonety Věnceslava-P. Bezruč)
žalm – báseň s náboženskými motivy (Biblické žalmy)
elegie – žalozpěv, projev smutku (Elegie-K.H.Mácha)
epigram – velmi krátký text, je buď vážný nebo komický (díla antických autorů)


Epika

Epika se naopak zaměřuje na vyprávění příběhů. Vyskytují se zde hlavní a vedlejší postavy a nejčastěji je psána ve větách a v odstavcích. Epika může být historická, ale také fiktivní.
Epika zahrnuje:
román- dlouhé dílo s mnoha postavami, může být i ve verších (Babička-B. Němcová)
povídka- krátký příběh o jednom aspektu života (Máj-K.H.Mácha)
epos- dlouhé básnické dílo a hrdinských činech (Aeneis-Vergilio)


Drama

Dramatická díla jsou nezbytná pro pochopení lidských emocí. Příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů. Drama je napsáno jako scénář divadelní hry, přestože je třeba vydáno knižně.
Drama může být veršované i prozaické a má tyto žánry:
komedie- veselé dílo se šťastným koncem (Veselé paničky windsorské-W. Shakespeare)
tragédie- příběh postavený na konfliktu s tragickým koncem (Oidipus-Sofokles)
opera- dramatický příběh s hudbou (Don Giovanni-W.A.Mozart)
muzikál- spojuje literární, zpěvní i taneční prvky (Les Misérables-C.M.Schönberg)


Pokud Vás čekají přijímací zkoušky, literární druhy jsou každoročně součástí zkoušek z češtiny na střední školy. Je tedy dobré si literární druhy a jejich žánry pečlivě nastudovat, abyste nebyli během přijímaček zaskočeni. I na tuto problematiku se můžete zaměřit během online doučování s jedním z našich lektorů češtiny. Hodně štěstí :)


Lektoři češtiny

-