Truano
Poptat lekci

Čeština ohebné a neohebné slovní druhy

Tereza Maturová • 2.1.2024

Slovní druhy jsou kategorie slov, které se vyznačují stejnými vlastnostmi. Podle toho, jestli slovo může nebo nemůže měnit svou podobu, rozlišujeme slovní druhy na ohebné a neohebné.
U podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek tomuto ohýbání říkáme odborně skloňování, u sloves časování.

Ohebné slovní druhy:
1. Podstatná jména- Dům
Viděl jsem krásný dům u řeky.
V tomto domě bydlí moje sestra.

2. Přídavná jména- Krásný
Máš krásné modré oči.
Prožili jsme spoustu krásných let.

3. Zájmena- Já
Já jsem učitel fyziky.
Napiš mi až budeš doma.

4. Číslovky- Jeden
Koupil jsem jeden chleba.
Půjčil jsme jednomu kamarádovi učebnici.

5. Slovesa- Jít
Každé ráno jdu běhat do parku.
Jdeš se mnou na nákup?

Neohebné slovní druhy nemění svůj tvar- neohýbají se:
6. Příslovce- Rychle
Běžel jsem rychle do práce.
Kolem projelo rychle jedoucí auto.

7. Předložky- Před
Stál před vchodem do školy.
Vždy vstávám před sedmou hodinou.

8. Spojky- Protože
Nemůžu se učit, protože nemám učebnici.
Protože se blíží vysvědčení, mám spoustu učiva.

9. Částice- Nejspíš
Nejspíš nás dnes čeká test z češtiny.
V práci mě nejspíš povýší.

10. Cistoslovce- Hurá
Hurá do školy.
Všichni jsme zakřičeli hurá.

Pokud si chcete ověřit, jestli už dokážete slovní druhy správně rozlišit, můžete vyzkoušet tento kvíz a nebo kontaktujte jednoho z našich lektorů češtiny. Tvarosloví je určitě jedno z témat, se kterým se setkáte u přijímaček z češtiny.


Lektoři češtiny

-