Truano
Poptat lekci

Čeština - přídavná jména

Tereza Maturová • 11.1.2024

Přídavná jména jsou ohebným slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob, zvířat nebo jevů. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?
Přídavná jména tedy rozvíjí nebo doplňují podstatná jména a stejně jako u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor a navíc také druh.

Pády

1.pád (nominativ)
Kdo? Co?  Nová (kniha)

2.pád (genitiv)
Koho? Čeho? Nové (knihy)

3.pád (dativ)
Komu? Čemu?  Nové (knize)

4.pád (akuzativ)
Koho? Co?  Novou (knihu)

5.pád (vokativ)
Oslovujeme Voláme  Nová (kniho)

6.pád (lokál)
O kom? O čem?  Nové (knize)

7.pád (instrumentál)
S kým? S čím?  Novou (knihou)

Čísla
Jmenné číslo označuje, v jakém množství se dané slovo nachází.

1.Jednotné číslo
Označuje jednu osobu, zvíře nebo věc ( stará učebnice, krásná květina, nový dům)

2.Množné číslo
Označuje větší množství než 1. (staré učebnice, krasné květiny, nové domy)

Rody
U přídavných jmen rozlišujeme rody podle podstatného jména a jsou to opět mužský, ženský a střední.
Vysoký strom (TEN strom-rod mužský)
Dřevěná knihovna (TA knihovna-rod ženský)
Studené moře (TO moře-rod střední)

Druhy a vzory
Přídavná jména dělíme dle druhů na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Toto rozdělení může výrazně pomoci, pokud si nebudeme vědět rady s pravopisem a napsáním správného i/y.

Měkká přídavná jména
Zpravidla jsou zakončena koncovkou i/í, protože se skloňují podle vzoru jarní. Poznáme je především tak, že se při změně rodu jejich tvar nezmění.
Cizí (jarní) muž, cizí (jarní) žena, cizí (jarní) dítě

Tvrdá přídavná jména
Skloňují se podle vzoru mladý a jsou většinou zakončena koncovkou y/ý, není to však pravidlo! Poznáme je podle toho, že mění svůj tvar podle rodu.
Krásný (mladý) muž, krásná (mladá) žena, krásné (mladé) dítě

Přivlastňovací přídavná jména
Vyjadřují vztah, když někomu něco patří. Skloňujeme je podle vzorů otcův a matčin.
Kamarádův (otcův) sešit, Honzovo (otcovo) království, Petřiny (matčiny) boty

Stupňování přídavných jmen
U přídavných jmen rozlišujeme 3 stupně dané vlastnosti.
1. stupeň- základní (krátký, starý, vysoký)
2. stupeň- vyšší nebo nižší míra vlastnosti ( kratší, starší, vyšší)
3. stupeň- nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (Nejkratší, nejstarší, nejvyšší)

V pravopisu je potřeba dát si pozor na rozdíl kdy psát č a kdy psát š.

Myslíte, že už víte k přídavným jménům vše? Pokud ano, pojďte si Vaše znalosti ověřit v tomto kvízu nebo kontaktujte naše lektory češtiny a pusťte se do online doučování.

Lektoři češtiny

-