Truano
Poptat lekci

Co dělat, pokud jste neuspěli u přijímaček?

Monika Hirschová • 14.7.2023

Přijímací zkoušky jsou pro mnohé z nás zátěžovou zkouškou, a to se týká víceméně vždy celé rodiny. 

Co udělat, pokud se vám opravdu nepodaří přijímačky udělat? Můžeme se tady dlouze rozepisovat nad tím, jak je důležité nepodcenit řádnou přípravu, což opravdu důležité je. Ale pokud už se stane a přijímací zkoušky se Vám nepovedou, tak je určitě dobré mít promyšlený i náhradní plán. 

Proč je dobré mít vymyšleno i náhradní řešení? Protože i to Vám může pomoci zmírnit stres z plánovaných přijímaček. Nebo si jen dovolit si uvědomit, že i krátkodobý neúspěch může vést k budoucímu úspěchu.

Tady jsou konkrétní příklady, které by Vám mohly pomoci odbourat zbytečný stres: 

Odvolání - pokud už dostanete oficiální vyjádření o nepřijetí na vybranou školu, ještě zde vždy máte možnost podat odvolání. Odvolání musíte podat písemně, a to nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Souběžně s podáním odvolání na školy, které jste si vybrali a  nebyli přijati Vám doporučujeme zjistit si náhradní termíny přijímacích řízení na ostatních oblíbených školách, které vypsaly druhá a další kola přijímacího řízení a přihlaste se na ně. 

Náhradní termíny přijímacího řízení - může se stát, že není naplněna kapacita vybraného oboru na vybrané nebo i jiné škole. Druhá a případně další kola vyhlašují střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky. Náhradní termíny pro přijímací řízení stejně jako jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

„Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.“ Pro detailnější informace můžete také navštívit oficiální stránky Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Jiná vhodná alternativa - pokud nevyjde odvolání ani náhradní termín přijímacího řízení na jiné střední škole, poraďte se s rodiči nebo učitelem, jaké jsou další možnosti. Zvažte svoje schopnosti, zájmy a cíle a na tomto základě se podívejte se na nabízené obory a učební plány středních škol nebo středních odborných škol a vyberte si to, co vám nejvíce sedí. 

Nebuďte smutní, každá škola je příležitostí k učení, místem, kde si najdete nové kamarády, nové zájmy, hlavně dělejte to, co Vám bude dělat radost. 

Přestup do jiné střední školy - pokud se dostanete například i vzhledem k výše uvedeným okolnostem na jinou střední školu, než která byla ta preferovaná a na nové střední škole vám nebude úplně sedět zaměření studia nebo budete chtít střední školu změnit kvůli lepší dostupnosti z místa bydliště, tak můžete požádat o přestup. Školský zákon umožňuje žákovi přestoupit z jedné střední školy do jiné. O přestupu rozhoduje ředitel školy a může stanovit jako podmínku přestupu zkoušku. Na základě složení této zkoušky může ředitel školy rozhodnout o možnosti přestupu. Přestup můžete řešit kdykoliv během studia. Pokud chcete získat více informací, můžete navštívit portál digitální a informační agentury.

Pokud byste s výsledným stavem a školou nebyli spokojeni a snažili jste se zvládnout přijímačky na osmiletý nebo šestiletý gympl, tak pořád můžete zkusit přijímačky zdolat i v dalších letech. V tu chvíli to berte jako výbornou zkušenost, ze které se můžete poučit a budete tak určitě lépe vědět, na co se máte v příštích letech při přípravě na přijímačky více zaměřit, i když si budete ještě chvíli užívat relativní pohody na stávající základní škole.

Jak co nejlehčeji zvládnout požadované rozdílové zkoušky? 

Nejprve se seznamte s požadavky na rozdílové zkoušky, jaké jsou zkoušené předměty a jaké jsou požadované znalosti. Následně je určitě vhodné vyhledat i pomoc formou doučování. 

Doučování může probíhat standardní formou ve škole nebo využijte doučování online. Například u nás na Truano, kde si můžete Vy vybrat konkrétní lekci a hlavně lektora, se kterým budete chtít spolupracovat. Navíc oproti standardnímu doučování ve škole se můžete domluvit přesně na termínech a časech, které vám budou vyhovovat, a to klidně v podvečerních hodinách nebo i během víkendu bez nutnosti kamkoliv docházet, hezky z pohodlí vašeho domova.

Doučování online vám poskytne i další výhody do budoucího studia. Můžete se k vybranému lektorovi kdykoliv vrátit a využít jeho znalosti k dohnání učební látky i po nástupu na vybranou školu s cílem se co nejrychleji adaptovat na nový učební styl svého nového učitele.