Truano
Poptat lekci

Domácí úkoly: Přežitek nebo klíč k samostatnosti?

Monika Hirschová • 11.10.2023

Jak vyzrát na domácí úkoly

Každá generace má k domácím úkolům jiný vztah. Zatímco někteří je považují za nezbytnou součást vzdělávání, pro jiné představují zbytečnou zátěž. Ve světle aktuálních pedagogických diskusí se ptáme: Jakou roli mají domácí úkoly v dnešní vzdělávací době?

Pro a proti domácím úkolům

Za hlavní přínos domácích úkolů je často považováno upevňování a procvičování učiva, což může vést k lepším školním výsledkům. Někteří pedagogové a rodiče také věří, že domácí úkoly rozvíjejí samostatnost a zodpovědnost. Na druhou stranu kritici poukazují na to, že nevhodně zvolené a nadměrné množství úkolů může naopak demotivovat a vyvolávat u studentů stres.

Výzkumy ukazují, že efekt domácích úkolů se může lišit v závislosti na věku studenta. Zejména u mladších žáků mohou mít domácí úkoly minimální dopad na akademický výkon a naopak, u dětí od druhého stupně už můžou dávat smysl. 

Moderní pohled na domácí úkoly

Současné trendy ve vzdělávání se čím dál více zaměřují na kvalitu, nikoli kvantitu. Doporučuje se, aby studenti trávili čas hlubším pochopením látky, namísto mechanického opakování. Správně nastavené úkoly mohou nabídnout studentům příležitost k aplikaci a prohloubení znalostí, což je daleko hodnotnější než prosté zapamatování si informací. Více se tématu domácích úkolů v moderní škole věnují článkem i Učitelské listy- domácí úkoly v moderní škole

Doučování jako řešení

Pro studenty, kteří nejčastěji bojují s domácími úkoly z matiky nebo češtiny, může být doučování cestou vpřed. Doučování nabízí individualizovaný přístup a může pomoci studentům lépe porozumět obtížným tématům a rodičům ušetřit unavené nervy 🙂.

Flexibilita doučování také umožňuje studentům pracovat v tempu, které jim nejvíce vyhovuje.

Ačkoli domácí úkoly mohou být pro studenty zdrojem stresu, správný přístup a strategie mohou tento proces zjednodušit. Ať už se domácí úkoly považují za přežitek nebo nezbytnost, jejich hlavním cílem by mělo být podporovat učení, nikoli přetěžovat studenty.

Doučování může probíhat standardní formou ve škole nebo využijte doučování online. Například u nás na Truano, kde si můžete Vy vybrat konkrétní předmět jako je nejčastěji lekce z českého jazyka nebo matematiky, ale také si můžete sami vybrat lektora, se kterým budete chtít spolupracovat. Navíc oproti standardnímu doučování ve škole se můžete domluvit přesně na termínech a časech, které vám budou vyhovovat, a to klidně v podvečerních hodinách nebo i během víkendu bez nutnosti kamkoliv docházet, hezky z pohodlí vašeho domova bez narušení rodinných nebo individuálních plánů. 

Doučování online vám poskytne i další výhody do budoucího studia. Můžete se k vybranému lektorovi kdykoliv vrátit a využít jeho znalosti k dohnání učební látky i po nástupu na vybranou školu s cílem se co nejrychleji adaptovat na nový učební styl svého nového učitele.