Truano
Poptat lekci

Idiomy v angličtině

Tereza Maturová • 7.11.2023

Už jste se někdy v anglickém jazyce setkali s frázemi, které Vám po přeložení do češtiny nedávaly smysl? Pak jste s největší pravděpodobností narazili na idiomy. 


Idiomy jsou slovní spojení, které nelze pochopit rozborem ani překladem jednotlivých slov, jejich význam pochopíte pouze v daném jazyce. Například v angličtině fráze "it doesn´t ring a bell" doslovně znamená "to nezvoní zvon", ale ve skutečnosti to znamená "to mi nic neříká". Podobně v češtině "dát někomu košem" rozhodně neznamená dávat někomu fyzický koš.

Mnoho idiomů pramení z historických událostí, každodenního života, národních pověstí či tradičních zvyků. Často se tak stejná myšlenka vyjadřuje jiným obrazným spojením. Například český idiom "dělat z komára velblouda" má svůj ekvivalent v angličtině jako "make a mountain out of a molehill". Oba odkazují na nafouknutí malého problému na obrovskou záležitost.

Používání idiomů výrazně přispívá k Vaší jazykové kompetenci, má ale také svá pravidla a je určitě na místě dávat si pozor, abychom je použili správně. Jak se tedy nejlépe správné použití idiomů naučit?

- Sledujte filmy a seriály v cílovém jazyce, pozorujte v jakém kontextu se používají
- Čtěte knihy, články a blogy
- Když narazíte na nový idiom, zkuste jej sami použít ve větě
- Stáhněte si aplikace, které se zaměřují na výuku idiomů
- Zeptejte se na idiomy Vašeho učitele/lektora

Mezi nejznámější idiomy v angličtině patří:

It´s raining cats and dogs - Leje jako z konve

Bite the bullet - Muset udělat něco nepříjemného

Cut somebody some slack - Nebýt k někomu tak kritický

Beat around the bush - Chodit kolem horké kaše

A blessing in disguise - Štěstí v neštěstí

Call it a day - Zabalit to, skončit s něčím

Hang in there - Nevzdávej to

Make a long story short - Abych to zkrátil/a

Speak of the devil - My o vlku …

Under the weather - Nebýt ve své kůži

Wrap your head around something - Přijít něčemu na kloub

That is the last straw - Už toho mám dost

So far so good - Zatím to vypadá dobře


Toto jsou jen některé z příkladů idiomů v anglickém jazyce. Zkuste se na idiomy zeptat při Vaší příští hodině angličtiny nebo je můžete probrat se svým lektorem angličtiny během online doučování. Idiomy obohacují jazyk a dělají konverzaci pestřejší a zábavnější.Tak co, jste připraveni "do toho skočit" a zlepšit svou angličtinu?

Lektoři angličtiny

-