Truano
Poptat lekci

Jak motivovat dítě ke vzdělávání

Tereza Maturová • 2.7.2023

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší do života a k tomu patří kvalitní vzdělání. Bohužel se asi každý rodič taky setká s tím, že Vaše dítě s Vámi nesdílí názor a škola a učení je jen otrava a ztráta času. Jak tedy ve Vašem potomkovi probudit touhu se zlepšovat, učit se a ukázat jim, že škola není jen nutné zlo?

Nevyvíjet nátlak
Snažte se vše řešit v klidu. Čím více budete na dítě tlačit, tím větší odpor si k učení vytvoří

Podpora a chvála
Děti potřebují pochvalu a ocenění, když se něco naučí nebo když dosáhnou nějakého cíle. Ujistěte se, že chválíte jejich úsilí, nejen výsledky.

Pravidlo Když …, tak ….
Zkuste vytvořit dítěti pravidelný režim. Když přijdu ze školy, tak se budu 20 minut učit a potom mám volnou aktivitu. Studijní plán může dítěti pomoci vytvořit návyky a udržet je na správné cestě

Pracovní místo
Vytvořte pro dítě pracovní místo, kde bude mít svůj prostor pro dělání úkolů a kde bude mít klid. Děti se lépe učí v prostředí, které je bez stresu a plné podpory.

Komunikace
Nenechávejte v tom Vaše dítě samotné. Pokud vnímáte, že není k učivu motivované, je to proto, že v něm nevidí žádný smysl. Tady je velice důležitá role rodiče, aby vysvětlil, proč je důležité se učit. Když dítě uvidí, že je pro Vás vzdělání důležité, bude pravděpodobnější, že bude mít větší motivaci se učit.

Nechte dítě chybovat
Chybami se člověk učí, berte to jako příležitost, že příště už si dá na daný problém pozor

Ukažte jim praktické využití toho, co se učí
Pokud děti vidí, jak mohou použít to, co se učí v reálném světě, bude je to více motivovat. Například, pokud se učí matematiku, můžete jim ukázat, jak se používá při vaření, stavění, nebo při nakupování.

Vhodný lektor
V neposlední řadě je důležité, aby si dítě rozumělo se svým vyučujícím. Pokud jste neměli štěstí ve škole, můžete vyzkoušet naše online doučování. Pokud se Vaše dítě bude cítit při doučování komfortně, je to další podnět k tomu, aby ho vzdělávání bavilo.

Pokud byste si chtěli promluvit o motivaci ke vzdělání Vašeho potomka s odborníky, mohou Vám pomoci v těchto poradnách.