Truano
Poptat lekci

Jak se co nejlépe rozhodnout a vybrat si tu správnou střední školu?

Monika Hirschová • 14.7.2023

Výběr střední školy je důležitý rozhodující krok, jelikož bude mít nemalý vliv na váš budoucí vzdělávací život a následně i na vaši kariéru. Existuje několik faktorů, které můžete zvážit při rozhodování o tom, jakou střední školu si vybrat. Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci:

  1. Uvědomte si své zájmy a schopnosti: Zvažte své zájmy, co vás baví a co vám jde dobře. Pokud máte jasnou představu o tom, co byste chtěli studovat nebo jakou kariéru byste chtěli mít v budoucnosti, může vám to pomoci jednoduše vybrat vhodný obor na střední škole.
  2. Zjistěte si, jaké jsou typy středních škol: Existuje mnoho různých typů středních škol, jako jsou gymnázia, odborná učiliště, průmyslové školy nebo střední odborné školy. Každý typ školy nabízí odlišné předměty a zaměření. Přečtěte si o jednotlivých typech škol a zjistěte, který by vám nejvíce vyhovoval.
  3. Hovořte s vašimi učiteli a studenty: Při rozhodování o střední škole se poraďte s učiteli, studijními poradci a také se studenty, kteří studují na škole, kterou zvažujete. Ptát se na jejich zkušenosti a názory vám může pomoci získat lepší představu o každé škole.
  4. Prozkoumejte školy a jejich nabídku: Navštivte DOD (Dny otevřených dveří), které vás zajímají. Získejte informace o oborech a kurzech, které nabízejí, a zjistěte, zda se tato nabídka shoduje s vašimi zájmy a cíli.
  5. Zvažte praktické faktory: Uvažujte o místě školy, dojíždění, stravování, případných školních poplatcích nebo stipendií a dalších praktických hlediscích, která by mohla mít vliv na váš výběr.
  6. Konzultujte s rodinou a přáteli: Diskutujte o svých možnostech a plánech s rodinou a blízkými. Mohou vám poskytnout podporu a užitečné rady při rozhodování. 

Mezi jakými typy středních škol si můžete vybírat: 

Gymnázium

Gymnázium je výběrová střední škola poskytující úplné střední vzdělání. Žáci na konci skládají maturitní zkoušku. V průběhu studia jsou studenti připravováni na vyšší stupeň vzdělávání a pomaturitní studium. V současné době jsou v ČR gymnázia čtyřletá, šestiletá nebo osmiletá. Gymnázia mohou být veřejná, soukromá nebo církevní.

Střední odborná škola

Střední odborná škola připravuje žáky na výkon povolání v oborech hospodářských, technických, zdravotnických, sociálních, ekonomických, správních, kulturních nebo uměleckých. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Střední pedagogická škola

Střední pedagogická škola připravuje žáky pro profesi učitelů nebo vychovatelů v předškolních zařízeních a zařízeních pro výchovu v mimoškolní době.

Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola připravuje žáky pro realizaci v oborech hospodářství a infrastruktury. Jsou průmyslové školy dopravní, elektrotechnické, strojnické, chemické, sdělovací techniky, stavební, uměleckoprůmyslové.

Střední umělecká škola

Střední umělecká škola poskytuje vzdělání v uměleckých oborech a uměleckých řemeslech. Žáci mohou zúročit dovednosti, které dříve nabyli v základní umělecké škole.

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnická škola vzdělává žáky v oboru zdravotnictví, absolventi se uplatní jako praktické sestry, ošetřovatelé nebo na dalších pozicích ve zdravotnictví.

Obchodní akademie

Obchodní akademie své žáky vzdělávají v oboru ekonomie, finančnictví, cestovního ruchu a administrativy. Absolventi mohou najít uplatnění v bankovním sektoru nebo účetnictví.

Střední odborné učiliště

Střední odborné učiliště připravuje žáky pro výkon povolání v dělnických profesích, náročných dělnických povoláních, nebo zaměstnání v oblasti služeb. Studium může být zakončeno maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou. Součástí výuky je teoretická i praktická výuka a také výchova mimo vyučování.

Při výběru střední školy je klíčové věnovat tomuto procesu dostatek času a důkladně zvážit všechny možnosti. Dbejte na to, aby výběr odpovídal vašim individuálním potřebám, zájmům a cílům.

Příprava na přijímací zkoušky může s největší pravděpodobností vyžadovat rozšíření vašich stávajících znalostí. V takových případech může být velmi užitečné doučování. Na platformě Truano se můžete doučovat online formou soukromé lekce, můžete si zde vybrat konkrétní lekci a lektora dle vaší preference. Navíc, online doučování nabízí flexibilitu termínů a časů dle vaší potřeby a z pohodlí vašeho domova.