Truano
Poptat lekci

Kapacita středních škol v příštím roce

Tereza Maturová • 24.7.2023

Kapacita volných míst na středních školách poslední dobou rezonovala Českem. Na střední školy totiž mířil nejsilnější ročník za posledních 30 let. Příští roky tomu nebude jinak, silné ročníky budou z devátých tříd vycházet až do roku 2025.

Jako hlavní priorita se považuje přihlášky digitalizovat. Díky tomuto kroku bude mít zřizovatel přehled o tom, co žáci preferují a odpadne tím řízení se zápisovými lístky a vyhodnocování. Systém potom dokáže hned vyhodnotit, že se žák např. nedostal na první, ale na druhou školu, kterou měl v seznamu. Zůstane potom menší skupina žáků, kteří se nedostanou nikam. Digitalizace také umožní postupně rozšířit počet škol, kam se dětí hlásí, a tím pádem odpadne nezbytnost taktizování a zvažování mezi školami, kam se děti chtějí přihlásit, a školami, kde mají největší šanci.

Další krok je navýšení kapacity na školách. Letos by mělo na středních odborných školách a gymnáziích přibýt 600 míst,jak se můžete dočíst v tomto článku. Ať už díky otevření dalších tříd nebo navýšení počtu žáků ze 30 na 34 ve třídě. 

Nicméně to pořád nebude úplne stačit. Minimálně v příštím roce, i když se přihlášky digitalizují a tím pádem se zrychlí vyřizování odvolání atd., stále bude s největší pravděpodobností možnost se přihlásit pouze na dvě školy. Proto je velice důležité je nepodcenit přípravu.

I když se teď může zdát, že je ještě spoustu času, určitě se budete cítit lépe Vy i Váš potomek, když se bude na přijímací zkoušky připravovat pravidelně a včas. Pokud by se mělo jednat o offline doučování, využijte učitele ze školy, pokud by měli kapacitu na doučování po škole. V případě online doučování, kde máte obrovskou výhodu toho, že nemusíte nikam dojíždět,můžete využít naše kvalifikované lektory a domluvit si lekce dle potřeby.