Truano
Poptat lekci

Jak zvládnout přestup ze základní školy na střední školu

Monika Hirschova • 14.7.2023

Přechod ze základní školy na střední školu je zásadním životním krokem pro každého studenta. Pro mnohé studenty to může být náročné období, plné změn, nejistoty, ale i vzrušujících nových možností. 

Adaptace

Jedním z prvních úkolů  je přizpůsobení se novému prostředí. Nová budova, nové třídy, nové zvyky a pravidla – vše může být zpočátku ohromující. Náročná je také potřeba navázání nových sociálních vazeb, protože náhle se ocitáte mezi novými tvářemi. Ale pamatujte, každý je na tom stejně, a postupně se vše usadí na své místo.

Noví kamarádi

Vstup do střední školy přináší také možnost poznat nové kamarády, navázat nové přátelské vztahy a rozšířit svůj sociální okruh. Zpočátku to může být obtížné, ale nakonec vás může obohatit o cenné vztahy a zkušenosti.

Odlišný styl výuky

Jednou z nejnáročnějších změn je adaptace na nový styl výuky. Střední škola klade vyšší nároky na samostatnou práci, přípravu na hodiny, styl zkoušení a formát testů. Zvláště jiný může být důraz na aplikaci teorie do praxe, na kritické myšlení a na schopnost pracovat na dlouhodobých projektech. Učitelé na střední škole mají často  jiné nároky a očekávání od svých studentů, než bylo na základní škole. Zvládnutí těchto změn vyžaduje čas a trpělivost.

Zhoršení prospěchu a důležitost podpory

Zpočátku mohou studenti zaznamenat pokles výkonu v některých předmětech. Nemějte z toho strach – je to přirozená součást procesu adaptace a učení se novým dovednostem. 

Rodiče by měli být v tomto období pro své děti zvláště dostupní. Je důležité, aby studenti věděli, že mají podporu a že je v pořádku požádat o pomoc. Přestup na střední školu může být také časem, kdy rodiče musí své děti více podporovat, ať už jde o pomoc s učením, motivaci, nebo jen o poskytnutí prostoru pro vyjádření obav a pocitů.

Výše uvedené změny mohou být náročné, ale jsou také příležitostí k růstu a rozvoji. Každý student je jedinečný a každý bude reagovat na tyto změny jinak. Nejdůležitější je, aby studenti věděli, že nejsou v tom sami a že je v pořádku požádat o pomoc, kdykoli ji potřebují jak své učitele nebo své rodiče. 

Doučování může probíhat standardní formou ve škole nebo využijte doučování online. Například u nás na Truano, kde si můžete Vy vybrat konkrétní lekci a hlavně lektora, se kterým budete chtít spolupracovat. Navíc oproti standardnímu doučování ve škole se můžete domluvit přesně na termínech a časech, které vám budou vyhovovat, a to klidně v podvečerních hodinách nebo i během víkendu bez nutnosti kamkoliv docházet, hezky z pohodlí vašeho domova.

Pokud jsou tyto informace nedostačující, je možné se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Pokud se rozhodnete využít tuto poradnu, můžete se u svého školního výchovného poradce informovat, kde se nachází nejbližší taková instituce, nebo můžete navštívit webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou poradny rozčleněny podle regionů.