Truano
Poptat lekci

Kdy má smysl přihlásit dítě na víceleté gymnázium

Tereza Maturová • 7.8.2023

Víceleté gymnázium, někdy označované také jako osmileté nebo šestileté, je forma středního vzdělání v České republice. Jen v Praze je těchto gymnáziíí 28.Jeho absolvování zahrnuje jak nižší, tak vyšší stupeň středního vzdělání a jeho úspěšní absolventi získají maturitní vysvědčení.
Přihlášení na víceleté gymnázium má smysl pro dítě, které vykazuje silný akademický potenciál, má široký rozsah zájmů a má ještě nejasnou představu o konkrétním směřování své budoucí kariéry. Zde je několik faktorů, které by rodiče měli zvážit:

1) Potenciál a motivace: Gymnázium je ideální pro studenty, kteří vykazují silné akademické schopnosti a mají chuť učit se. Mnoho gymnázií nabízí rozšířený učební plán, který pokrývá široké spektrum témat a umožňuje studentům prohloubit své znalosti v různých oblastech.

2) Široký rozsah zájmů: Jelikož gymnázium poskytuje mnoho možností ve studijních předmětech, je vhodné pro studenty s širokým spektrem zájmů, kteří se ještě nerozhodli pro konkrétní obor.

3) Flexibilita pro budoucnost: Gymnáziální vzdělání poskytuje studentům silný akademický základ, který jim umožňuje flexibilitu při výběru budoucího směru, ať už se rozhodnou pro univerzitu, vysokou školu nebo jiný typ pokračování ve studiu.

4) Předčasné specializace: Na rozdíl od odborných středních škol, které studenty směřují k určité profesi již od mladého věku, víceletá gymnázia nabízejí širší a obecnější vzdělávání. Pokud student ještě nemá jasnou představu o své budoucí profesi, může pro něj být gymnázium vhodnější volbou.

5) Sociální a emoční vývoj: Přechod ze základní školy na gymnázium může být pro některé studenty náročný. Je důležité zvážit, zda je dítě emočně a sociálně připravené na přechod do takto náročného prostředí.

Pokud Vaše dítě splňuje výše uvedené kritéria, může pro něj být víceleté gymnázium skvělou volbou. V rámci přípravy na přijímací zkoušky je určitě dobré začít včas s online doučováním a vybrat dítěti správného lektora. Také důležité je diskutovat o všech možnostech a vzít v úvahu individuální potřeby a cíle vašeho dítěte.