Truano
Poptat lekci

Přestup na jinou školu

Monika Hirschová • 3.7.2023

Kdy požádat o přestup na jinou střední školu? 

Každý z nás má svá vlastní vzdělávací přání a ambice pro naše děti. Bohužel se letošní rok s větším počtem studentů a větším počtem přihlášek na na střední školy a gymnázia stalo to, že školy nemají potřebnou kapacitu. Hodně rodičů po neúspěšných přijímacích zkouškách podává odvolání, někteří úspěšně a někteří marně. Pokud patříte k druhé skupině tak ještě není vše ztraceno. Do září se ještě může stát, že na vaším potomkem vysněné střední škole uvolní kapacita a budete moci využít přestupu na jinou střední školu. Je šance, že někdo nenastoupí, někdo nastoupí jinam a místo se uvolní.

Pokud vám na nové střední škole nevyhovuje zaměření studia, necítíte se komfortně ve společnosti svých spolužáků, nebo budete chtít střední školu změnit kvůli lepší dostupnosti z místa bydliště, z důvodu stěhování, tak můžete požádat o přestup. Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §66, 165) umožňuje žákovi přestoupit z jedné střední školy do jiné. 

O přestupu rozhoduje ředitel školy a může stanovit jako podmínku přestupu zkoušku a důležitý je také studijní průměr. Na základě složení této rozdílové zkoušky může ředitel školy rozhodnout o možnosti přestupu. Přestup můžete řešit kdykoliv během studia, nicméně žák nemá na přestup právní nárok.

“Pokud ředitel školy v  rámci přestupu přijme žáka do školy, má povinnost o přestupu bez zbytečného odkladu informovat ředitele školy, ze které žák přestoupil. Ředitel školy původní má povinnost do 5 pracovních dnů, od přijetí informace o přestupu žáka, zaslat žákově nové škole kopii dokumentace žáka ze školní matriky.”

Pro detailnější informace můžete navštívit portál Digitální a informační agentury.

Co ještě potřebujete vědět, pokud vás možnost přestupu na jinou střední školu zaujala?

Musíte podat písemnou žádost o přestup do jiné střední školy. Centrální formulář není stanoven, někdy mají školy vlastní tiskopisy na svých webových stránkách. Pokud se jedná o nezletilého žáka, žádost podává jeho zákonný zástupce.
Pokud se o přestup rozhodnete požádat, kontaktujte ředitele školy, do které chcete přestoupit a domluvte si osobní schůzku. Na osobním pohovoru budete vyzvání k podání bližších informací, které vás vedou k přestupu např. z jakého důvodu chcete svou stávající školu opustit nebo proč jste si vybrali k přestupu danou školu.
Ředitel zvolené školy může a nemusí souhlasit s přestupem. Důvodem nesouhlasu bývají primárně kapacitní možnosti, tzn., že ve škole není volné místo. V případě, že měníte i obor, může být dalším problémem velký rozdíl v odborných předmětech mezi původním a novým oborem, na který se hlásíte.

Jak co nejlehčeji zvládnout požadované rozdílové zkoušky?

Nejprve se seznamte s požadavky na rozdílové zkoušky, jaké jsou zkoušené předměty a jaké jsou požadované znalosti. Následně je určitě vhodné vyhledat i pomoc formou doučování. 

Doučování může probíhat standardní formou ve škole nebo využijte doučování online. Například u nás na Truano, kde si můžete Vy vybrat konkrétní lekci a hlavně lektora, se kterým budete chtít spolupracovat. Navíc oproti standardnímu doučování ve škole se můžete domluvit přesně na termínech a časech, které vám budou vyhovovat, a to klidně v podvečerních hodinách nebo i během víkendu bez nutnosti kamkoliv docházet, hezky z pohodlí vašeho domova.

Doučování online vám poskytne i další výhody do budoucího studia. Můžete se k vybranému lektorovi kdykoliv vrátit a využít jeho znalosti k dohnání učební látky i po nástupu na vybranou školu s cílem se co nejrychleji adaptovat na nový učební styl svého nového učitele.