Truano
Poptat lekci

Příprava do školy - na co nezapomenout na začátek školního roku

Tereza Maturová • 15.8.2023

Příprava dítěte na školu je nelehký úkol, při kterém mají klíčovou roli rodiče. Ať už jde o první nástup do školy nebo o návrat po prázdninách. Zde je několik bodů, na které by se rodiče měli zaměřit:

  1. Emoční příprava: Rodiče by měli dítěti pomoci nastavit si správná očekávání, snížit eventuální obavy a posílit jeho sebevědomí. Promluvte si s dítětem o tom, co by ho mohlo ve škole čekat.
  2. Stanovení rutiny: Pravidelný denní režim s pevně stanoveným časem pro spaní, vstávání a jídlo pomáhá dítěti přizpůsobit se školnímu rytmu.
  3. Seznámení s prostředím: Pokud jde o prvňáčky, některé školy nabízí tzv. přípravu do 1. tříd. Nejen, že se dítě může blíže seznámit s prostředím školy a se svým novým třídním učitelem, ale tato možnost je tu i pro rodiče. Určitě se potom 1. den školy budete Vy i Vaše dítě cítit sebejistěji.
  4. Doučování a mimoškolní příprava: Doučování je cenným nástrojem pro podporu studentů ve škole, zejména pro ty, kteří čelí různým výzvám, jako jsou třeba maturity nebo přijímací zkoušky. Lektor dítěti pomůže s organizací studia, s plánováním úkolů a efektivními strategiemi učení, což je zásadní pro úspěch ve škole. A zároveň rodiči uvolní ruce a dost často odstraní frustrace z doučování vlastními silami
  5. Organizace: Zajistěte, aby dítě mělo všechny potřebné školní pomůcky. Pořiďte si  kalendář nebo plánovač pro zaznamenávání důležitých dat, testů a úkolů.
  6. Pracovní prostor doma: Vytvořte pro dítě klidné místo, kde bude moci dělat domácí úkoly a učit se.
  7. Rozvíjení nezávislosti: Povzbuzujte dítě k samostatnosti – ať už jde o přípravu na další den, balení batohu nebo vytváření plánu studia. 

Rodiče by měli být v přípravě na školu aktivní a věnovat se dítěti individuálně, vždy s ohledem na jeho specifické potřeby a pocity. Klíčovou roli v procesu adaptace dítěte ve škole hraje výše zmíněné doučování, např. když mají děti problémy ve škole např. s matematikou, češtinou i jiným předmětem, sociální interakci nebo i organizaci studia. Doučování Vám nabídne specifickou podporu, která tyto problémy pomůže překlenout.

Při doučování se zaměřte na konkrétní oblasti, kde má student potíže a nebojte se říct si o pomoc. Když se student bude v učivu cítit sebejistěji, je méně pravděpodobné, že bude ve škole frustrován nebo demotivován. Zároveň to významně zvýší jeho sebevědomí.

Když si rodiče nechají s doučováním pomoci, usnadní tím dítěti adaptaci ve škole. Není lehké se naplno věnovat svým povinnostem, práci, dětem a ještě dělat s dětmi úkoly. Pokud můžete, vyberte si lektora na doučování.