Truano
Poptat lekci

Připravte se na třídní schůzky

Tereza Maturová • 7.8.2023

Tato událost asi není pro žádného rodiče, studenta ani učitele zrovna nejpříjemnější záležitostí. Příprava na třídní schůzku je důležitá, aby rodič mohl získat co nejvíce informací o vývoji a postupu svého dítěte a zároveň se vyhl momentu nepříjemného překvapení.

- Mluvte s dítětem průběžně o prospěchu a pravidelně kontrolujte známky, určitě není dobré vyzpovídat na poslední chvíli

- Zeptejte se dítěte, zda Vám před schůzkami nechce ještě něco říci, ať máte šanci se připravit

-Seznamte se s učivem, které vaše dítě v současné době prochází, abyste mohli položit konkrétní otázky

-Před schůzkou si připravte otázky, které chcete položit. Otázky by měly pokrývat akademický pokrok, sociální a emoční vývoj dítěte, stejně jako jakékoliv konkrétní obavy, které máte.

- Jelikož jsou tř. schůzky stresové i pro dítě, ubezpečte ho, že se vše dá vyřešit

- Domluvte si s učitelem individuální schůzku, neřešte osobní věci před ostatními rodiči

- Buďte připraveni na zpětnou vazbu o výkonu a chování vašeho dítěte. Mějte otevřenou mysl a neberete kritiku osobně. Cílem je pomoci dítěti zlepšit se.

- Pokud jste byli něčím zaskočeni, nekřičte na dítě hned po příchodu domů, utřiďte si myšlenky a snažte se vše řešit v klidu

Pokud třídní schůzky nedopadly dle Vašich představ a dítěti hrozí horší známka, vyzkoušejte online doučování s našimi lektory, abyste se na příštích schůzkách dozvěděli už jen pozitivní informace.