Truano
Poptat lekci

S cizím jazykem k lepší práci/pozici

Tereza Maturová • 7.8.2023

S cizím jazykem k lepší práci/pozici

V ČR se alespoň jedním cizím jazykem domluví cca 49% lidí. Co se týče firem, zaměstnavatel mnohdy vyžaduje od zaměstnanců aktivní znalost jazyka. Většina lidí ale jazykovou znalost přeceňuje s tím, že v životopise sice uvádí aktivní znalost, ale při pohovoru mají problém s komunikací.

Zvládnutí cizího jazyka může znamenat nejenom více pracovních možností, ale také kariérní postup zejména v mezinárodních firmách, nebo v organizacích, které se často zabývají zákazníky nebo klienty z různých jazykových oblastí.

Zlepšuje také mezikulturní dovednosti, tedy porozumění a ocenění jiné kultury, což je velmi cenné v dnešní globální práci a rozmanité pracovní síle.
Učení se novému jazyku Vám také pomůže zlepšit Vaše komunikační dovednosti obecně, včetně poslechu, mluvení, čtení a psaní nebo navázat kontakty s lidmi z různých kultur a zemí, což rozšíří Vaši profesní síť.

Při výběru, který jazyk se naučit, zvažte, jaký jazyk by byl nejvíce relevantní pro vaši kariéru. Například, pokud pracujete v oblasti, kde je mnoho obchodu s Čínou, je užitečné naučit se mluvit čínsky. Stejně tak pokud máte zájem o práci v Evropské unii, byl by pro Vás užitečný druhý evropský jazyk jako němčina, francouzština nebo španělština.

A jak se nejlépe připravit na pohovor v cizím jazyce? Této otázce se věnují v tomto článku, my jsme si ale pro Vás připravili také pár bodů:

1. Připravte si odpovědi na typické otázky z pohovoru: Prozkoumejte typické otázky z pohovoru a připravte si na ně odpovědi v cizím jazyce. Toto cvičení Vám pomůže zvyknout si na myšlení a formulování odpovědí v tomto jazyce.

2. Naučte se odbornou terminologii: Pokud je to relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte, naučte se odbornou terminologii v cizím jazyce. To vám pomůže lépe pochopit a reagovat na otázky.

3. Vyzkoušejte simulovaný pohovor: Zkuste si vyzkoušet pohovor s někým, kdo mluví cizím jazykem. Můžete k tomu například využít naše online doučování s rodilým mluvčím. Toto Vám umožní zvyknout si na stres z mluvení v cizím jazyce a zároveň získat zpětnou vazbu na své jazykové dovednosti.

4. Buďte upřímní ohledně Vašich jazykových schopností: Pokud máte pocit, že jste něco nepochopili nebo že nevíte, jak na něco odpovědět, nebojte se to říct. Je lepší být upřímný než se pokoušet něco předstírat.

Pamatujte, že příprava je klíčem k úspěchu. Čím více se připravíte, tím jistěji se budete cítit během pohovoru.