Truano
Poptat lekci

Svalová kontrakce

Tereza Maturová • 23.1.2024

Kontrakce svalů, známá také jako svalový stah, se vyskytuje u příčně pruhovaných svalů, které se nacházejí v kosterním systému. Tato kontrakce je pod vlivem vůle, probíhá rychle, ale svaly se rychle unaví. Tento typ kontrakce se vyskytuje u obratlovců, členovců a hlavonožců. Svalová tkáň se skládá z mnohojaderných svalových buněk a obsahuje myofibrily uvnitř svalových vláken.

Princip svalové kontrakce:
Myofibrily jsou tvořeny dvěma typy bílkovinných vláken - aktinem a myozinem. Proces svalové kontrakce začíná nervovým podrážděním svalu v nervosvalové destičce, což vede k uvolnění iontů Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula. Ionty Ca2+ se dostanou mezi aktin a uvolní na něm vazebná místa pro hlavice myozinu. Myozin se s využitím ATP naváže na aktin a dojde ke sklopení jeho hlavic, což způsobí zasunutí vláken myozinu a aktinu mezi sebe a následné zkrácení svalu.

Lektoři biologie

-