Truano
Poptat lekci

Matematika převody jednotek

Tereza Maturová • 22.1.2024

Většina fyzikálních veličin vychází ze základní jednotky, která se rozšiřuje o další jednotky pomocí standardních předpon. Tyto předpony mají univerzální význam napříč různými jednotkami:

 • m– znamená mili-, což odpovídá tisícině, nebo 0,001.
 • c– je centi-, což je setina, neboli 0,01.
 • d– je deci-, představuje desetinu, tedy 0,1.
 • deka- označuje desetinásobek, což je 10.
 • h– znamená hekto-, což je stonásobek, neboli 100.
 • k– je kilo-, což odpovídá tisícinásobku, neboli 1000.


  Tento systém, založený na mocninách desítky, je klíčovým prvkem metrického systému jednotek. Přestože mohou převody jednotek působit složitě, metrický systém je ve srovnání s jinými měřicími systémy (například 12 palců = 1 stopa, 3 stopy = 1 yard, 1760 yardů = 1 míle) podstatně jednodušší. Metrický systém se dnes používá ve většině zemí světa, s několika výjimkami.

  Kroky k převodu jednotek:
 • Rozpoznejte jednotky: Nejprve identifikujte, jaké jednotky chcete převést.
 • Zjistěte převodní poměr: Poměr mezi dvěma jednotkami je základem pro převod.
 • Proveďte výpočet: Vynásobte nebo vydělte původní hodnotu převodním poměrem.

Lektoři matematiky

-