Truano
Poptat lekci

Český jazyk - zájmena

Tereza Maturová • 27.10.2023


Zájmena jsou slovní druh, který zastupuje jména, aniž by je přímo vyjmenoval. Název mají zájmena přesně z tohoto důvodu, že je užíváme ¨za jména¨.
Jak jsme psali v našem článku Jaké jsou největší problémy u přijímaček z češtiny, zájmena už potrápila nejednoho studenta.

Jaké máme druhy zájmen:

1. Osobní zájmena
2. Přivlastňovací zájmena
3. Ukazovací zájmena
4. Tázací zájmena
5. Vztažná zájmena
6. Neurčitá zájmena
7. Záporná zájmena

Zkuste se podívat i na toto video na youtube, které se zájmenům věnuje, mohlo by Vám pomoci.

1. Osobní zájmena slouží k zastoupení osob nebo věcí bez jejich konkrétního jmenování. Umožňují nám vyhnout se opakování jmen v textu a dělají komunikaci svižnější. V češtině se osobní zájmena skloňují podle pádu, čísla a rodu.
Já, my, ty, vy, on, ona, ono, oni, ony
Ona má dnes po škole online doučování matematiky.

2. Přivlastňovací zájmena vyjadřují vlastnictví nebo příslušnost k určité osobě. Věty s přivlastňovacími zájmeny nám dávají najevo, kdo je majitelem nebo kdo má vztah k určité osobě nebo věci.
můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
Náš syn je lektor angličtiny.

3. Ukazovací zájmena slouží k ukázání na konkrétní osobu, věc nebo jev.
ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
Tento týden se musím učit na písemku z češtiny.

4. Tázací zájmena nám pomáhají formulovat otázky a vyžadují si specifickou odpověď. Slouží k získání konkrétní informace o osobě, věci, místě a času.
Kdo? Co? Který? Jaký? Čí? Kolik?
Kolik zbývá dní do maturit?

5. Vztažná zájmena jsou ta, kterými se vyjadřuje vztah vedlejší věty k některému členu věty řídící, zpravidla k substantivu.
Jenž, který, jaký, čí a kdo, co
Žena, kterou si potkal, je moje paní učitelka španělštiny.

6. Neurčitá zájmena jsou ta, kterými blíže nenaznačujeme, o kom nebo o čem je řeč, nebo to naznačujeme jen obecně.
Někdo, něco, něčí, některý, nějaký; kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi, jakýkoli
Někdo mi musí pomoci s přípravou na zkoušení z fyziky.

7. Zájmena záporná vyjadřují neexistenci, nepřítomnost nebo negaci něčeho.
Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
Žádný učený z nebe nespadl

Ačkoli může být výzva správně rozlišovat a používat různé druhy zájmen, jejich pochopení je klíčem k zvládnutí českého jazyka. Vy už ale víte, že pokud si nejste v něčem ve škole jisti, můžete se obrátit na naše lektory češtiny a ti Vám rádi s látkou pomohou.