Truano
Poptat lekci

Čeština - podstatná jména

Tereza Maturová • 10.1.2024

V článku ohebné a neohebné slovní druhy jste se již dočetli, že podstatná jména patří do ohebných slovních druhů. V tomto článku se na podstatná jména zaměříme a vysvětlíme si, jak správně určit jejich pád, číslo, rod a vzor.

Pády
V českém jazyce rozlišujeme 7. pádů. Při určování pádu se vždy ptáme celou pádovou otázkou. Vezměme si jako příklad slovo škola a pojďme ho vyskloňovat:

1.pád (nominativ)

Kdo? Co?  Škola

2.pád (genitiv)

Koho? Čeho?  Školy

3.pád (dativ)

Komu? Čemu?  Škole

4.pád (akuzativ)

Koho? Co?  Školu

5.pád (vokativ)

Oslovujeme, voláme Školo

6.pád (lokál)

O kom? O čem? Škole

7.pád (instrumentál) 

S kým? S čím? Školou


Čísla
Další mluvnickou kategorii, kterou u podstatných jmen rozlišujeme jsou čísla. Máme dvě-jednotná a množná a určujeme je podle toho, v jakém množství se daná osoba, věc nebo vlastnost nachází.

1.Jednotné číslo
Označuje jednu osobu, zvíře nebo věc.
(Jeden) Jakub šel s (jedním) kamarádem na (jedno) doučování.

2. Množné číslo
Pokud je něčeho větší množství než 1, jedná se o množné číslo.
Lektoři naučili žáky nové příklady.

Rody
U podstatných jmen rozlišujeme 3 rody: mužský, ženský a střední. U mužského rodu ještě rozlišujeme životný a neživotný tvar.
Rod podstatného jména určíme podle ukazovacích zájmen TEN(mužský), TA(ženský), TO(střední)

TEN

dům, pes, muž, stůl

TA

učebnice, židle, žena, květina

TO

okno, dítě, letadlo, město

Pokud chceme určit životnost u mužského rodu, řekneme si podstatné jméno v 1. a 4. pádě:
Životný- pokud se tvar slova změní (pes, vidím psa)
Neživotný- pokud tvar slova zůstává stejný (strom, vidím strom)


Vzor
Mužský životný

pán, muž, soudce, předseda

Mužský neživotný

hrad, stroj

Ženský

žena, růže, píseň, kost

Střední

město, moře, kuře, stavení


Jak správně určit vzor?
1. Nejdříve určíme rod podstatného jména
2. Zjistíme, jestli slovo končí na souhlásku nebo samohlásku
3. Pokud končí na samohlásku, vybíráme pouze ze vzorů končící také na samohlásku a obráceně
4. Podstatné jméno si řekneme ve 2.pádě a podle toho vybereme vzor, který končí stejně

Příklad:
PeS bez PsA- PáN bez PánA
M bez DomU- HraD bez HradU

KnihA bez KnihY- ŽenA bez ŽenY
UčebnicE bez UčebnicE- RůžE bez RůžE

KřeslO bez KřeslA- MěstO bez MěstA
KoštĚ bez KoštětE- KuřE bez KuřetE

Správné rozlišení podstatných jmen je další z témat k přijímacím zkouškám, určitě tedy jejich nastudování nezanedbejte.

Lektoři češtiny

-