Truano
Poptat lekci

Čeština - větný rozbor

Tereza Maturová • 13.9.2023

Větný rozbor je látka českého jazyka, u které jsme se zapotili snad každý. Ať už v testech, domácích úkolech nebo u přijímaček, jak jsme již zmínili v tomto článku. Je to látka, u které nestačí se jí jen naučit zpaměti, je potřeba použít logiku a kreativitu a musíme pochopit gramatické funkce slov a vztahy mezi nimi. Zároveň je to látka, která tvoří základ všech přijímaček, proto je důležité ji pochopit nejlépe hned od začátku. 

Určování větných členů

 1. Vyhledáme ve větě přísudek (slovesný tvar určitý)
 2. Zeptáme se na podmět (1.p Kdo,co?)
 3. Vyznačíme se základní stavební dvojici (typicky dvojitou čarou)
 4. Určíme větné členy, které rozvíjejí přísudek (předmět, příslovečné určení, doplněk)
 5. Určíme členy, které rozvíjejí podmět ( přívlastek shodný, neshodný, doplněk)
 6. Podle otázek a slovního druhu řídících slov určíme zbývající větné členy

  Ukážeme si názorně na příkladu, mohlo by Vám ale také pomoci toto video

Větné členy jsou vysvětleny také v tomto  článku.

Postup větného rozboru

 1. Vyhledáme přísudek: cestoval
 2. Zeptáme se na podmět: Jakub
 3. Vyznačíme základní stavební dvojici: Jakub cestoval
 4. Určíme si větné členy závislé na přísudku: do zahraničí (PUM), často (PUČ), v roce ( PUČ)
 5. Určíme si větné členy závislé na podmětu: Náš (PKS)
 6. Určíme ostatní větné členy, jejich řídící člen: loňském (PKS)

Určování rozvíjejících větných členů

 1. Přívlastek rozvíjí podstatné jméno (předmět)
 2. Předmět rozvíjí sloveso (přívlastek) nebo přídavné jméno
  - ptáme se pádovými otázkami kromě 1.p Kdo,co a 5.p Oslovujeme,voláme
 3. Příslovečné určení rozvíjí sloveso, příslovce nebo přídavné jméno
  - ptáme se jinými než pádovými otázkami
 4. Doplněk rozvíjí sloveso nebo podstatné jméno

Pokud si stále nejste v určování větných členů jisti, nejvíce Vám pomůže procvičování nebo se můžete na tuto problematiku zaměřit na online doučování s některým z našich prověřených a dostupných lektorů čestiny

Vybraní lektoři českého jazyka pro vás

-