Truano
Poptat lekci

Matematika - jaké jsou největší problémy u přijímaček

Tereza Maturová • 8.8.2023

Přijímací zkoušky z matematiky představují významný mezník v akademické kariéře mnoha studentů. V době, kdy je konkurence o místa na středních školách a gymnáziích čím dál větší, může být úspěšné zvládnutí matematické části přijímací zkoušky klíčem k zabezpečení přání o studijní obor.

Od začátku realizace jednotných přijímacích zkoušek z matematiky, dělají žákům největší problém slovní úlohy. Slovní úlohy vyžadují, aby studenti nejprve rozuměli textu, a poté aplikovali matematické dovednosti k řešení problému. Toto dvojí zpracování může být náročné. Studenti musí být schopni převést konkrétní informace z textu na matematické výrazy, rovnice nebo nerovnice.
Stále více dětí při přijímačkách matematické úlohy vynechá, jelikož nemají učivo dostatečně procvičené a chybí jim základní matematické návyky. Ačkoli slovní úlohy mohou být náročné, poskytují důležitou dovednost pro každodenní život, protože pomáhají studentům spojovat matematiku s reálným světem.

Další příklad, který dělá studentům problém, je geometrie. Na rozdíl od aritmetiky nebo algebry, kde je důraz kladen na početní operace, je geometrie často založena na vizuálním a prostorovém vnímání. Geometrie také zahrnuje mnoho definic a vět, které si studenti musí pamatovat. Rozlišení mezi různými druhy úhlů, tvarů a jejich vlastností může být pro některé studenty matoucí. V tomto článku se s námi můžete zaměřit například na obvod a obsah trojúhelníku.

Další problematikou jsou zlomky. Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků vyžadují soubor specifických pravidel, který se liší od operací s celými čísly. Například sčítání zlomků s různými jmenovateli vyžaduje najít společný jmenovatel a následně provést sčítání, což může být pro některé studenty složité.

Je nezbytné, aby se studenti věnovali matematice systematicky a s hloubkou, nejen těsně před přijímací zkouškou, ale průběžně během svého vzdělávání. Kvalitní příprava, pravidelné doučování a dostatečná praxe může výrazně snížit strach z matematiky a zvýšit sebedůvěru studenta.