Truano
Poptat lekci

Matematika slovní úlohy

V článku jaké jsou největší problémy v přijímačkách z matematiky jste se mohli dočíst, že jsou to hlavně slovní úlohy. Jsou častou a důležitou součástí přijímacích zkoušek na střední školy, protože představují důležitý nástroj pro posouzení schopnosti uchazečů používat matematiku v praktických situacích. Od výpočtu úroků v bance až po plánování cesty, řešení slovních úloh vyžaduje logické uvažování. Nejde jen o to najít správnou odpověď, ale o proces zjišťování, jak k této odpovědi dojít.

Jak se můžeme v řešení slovních úloh zlepšit?
1. Nejdříve si slovní úlohu přečtěte a snažte se pochopit, na co se skutečně ptá
2. Najděte ve slovní úloze klíčové informace, které jsou potřebné k vyřešení problému
3. Rozmyslete si, jaké matematické rovnice budete k řešení úlohy potřebovat
4. Po provedení výpočtu se ujistěte, že vaše odpověď dává smysl v kontextu slovní úlohy

Příklady slovních úloh a jejich řešení

Úloha o jízdě na kole:

  • Úloha: Tomáš a jeho sestra chtějí jet na kole do parku, který je 4 km daleko od jejich domova. Tomáš jede rychlostí 12 km/h a jeho sestra rychlostí 10 km/h. Jak dlouho bude trvat Tomášovi a jeho sestře, než dojedou do parku?
  • Řešení: Čas = vzdálenost / rychlost. Tomáš: 4 km / 12 km/h = 1/3 hodiny (20 minut). Sestra: 4 km / 10 km/h = 2/5 hodiny (24 minut).


Úloha s nákupem:

  • Úloha: Martin si koupil 3 balení sušenek za 30 Kč každé a 2 čokolády za 25 Kč každá. Kolik zaplatil celkem?
  • Řešení: Sušenky: 3 x 30 Kč = 90 Kč. Čokolády: 2 x 25 Kč = 50 Kč. Celkem: 90 Kč + 50 Kč = 140 Kč.


Úloha o ploše:

  • Úloha: Míša má zahradu ve tvaru obdélníku s délkou 15 m a šířkou 10 m. Jaká je plocha Míšiny zahrady?
  • Řešení: Plocha obdélníku = délka x šířka. Plocha = 15 m x 10 m = 150 m².


Úloha o čase:

  • Úloha: Vlak odjíždí ve 12:30 a cesta trvá 2 hodiny a 45 minut. V kolik hodin vlak dorazí do cílové stanice?
  • Řešení: Přidáme čas cesty k času odjezdu. 12:30 + 2 hodiny = 14:30, + 45 minut = 15:15. Vlak dorazí v 15:15.


Tyto úlohy jsou navrženy tak, aby rozvíjely matematické dovednosti, jako jsou základy aritmetiky, pochopení času, základní geometrie a praktické aplikace matematiky v běžném životě.

Neváhejte kontaktovat naše lektory matematiky, aby Vám už žádná slovní úloha nedělala problém. Ať už u přijímacích zkoušek nebo jen při řešení domácích úkolů.

Lektoři matematiky

-